• HIER WORDT NOG AAN GEWERKT !!!

  Deze website is nog in volle voorbereiding.
  Heb nog wat geduld aub.
  Kom later nog eens een kijkje nemen.


De geschiedenis van Herentals  beleven !

Ontdek het boeiende verleden van Herentals,
de oudste historische hoofdstad van de Antwerpse Kempen.

Welkom op de website van Herentaldum,
de Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde!

‘Herentaldum’ is de nieuwe naam van de vroegere ‘Herentalse Geschiedkundige Kring‘ (opgericht in 1972) die sinds 19 december 2019 de doelstellingen van de vereniging verruimt met het aspect ‘Heemkunde.
Daarmee vergroot de vernieuwde vereniging haar werking naar een breder algemeen publiek en streeft ze naar een meer populaire benadering van geschiedenis door het organiseren van belevingsactiviteiten rond erfgoed.

Doelstelling:
Herentaldum stelt zich tot doel de geschiedenis en volkskunde van de stad en het kanton Herentals in alle aspecten te onderzoeken en aan het publiek kenbaar te maken, o.a. door publicaties, bijeenkomsten en standpunten van de kring over zaken die het cultuurhistorisch verleden van Herentals aanbelangen. De vereniging organiseert activiteiten voor het grote publiek rond erfgoed en heemkunde over Groot-Herentals en de Antwerpse Kempen.

Ontdek op deze website, via het menu bovenaan het scherm, de talrijke geïllustreerde pagina’s over de geschiedenis van Herentals en de Kempen en kijk welke cultuur-historische activiteiten rond de vele boeiende geschied- en volkskundige thema’s  de komende dagen en weken worden georganiseerd.

Zie het Herentaldum jaarprogramma 2020.

Lakenhal en Boerenkrijg monument (Grote Markt Herentals).

Wordt lid van onze Kring en sluit U aan bij onze grote groep van sympathisanten die begaan zijn met de vrijwaring van het cultureel erfgoed en de geschiedenis van Herentals en de Kempen. Als U lid wordt hebt U recht op volgende zaken :

 • Driemaandelijks tijdschrift Herentaldum :
  Vier keer per jaar verschijnt er een vlot leesbaar tijdschrift met boeiende verhalen over allerlei heemkundige thema’s gaande van …
  Nieuwsbrief met aankondiging van geplande cultuur-historische activiteiten in het oude patrimonium van de stad en de mooie natuur rondom Herentals.
 • Historische jaarboeken van Herentals :
  Op het einde van het jaar in december komt er een nieuw jaarboek uit met talrijke cultuur-historische artikels? Dit boek is rijkelijk geïllustreerd met oude foto’s en bevat ongeveer 200 bladzijden.

De Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde is steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en schrijvers die hun steentje willen bijdragen en mee hun schouders willen zetten onder de organisatie van de jaarlijkse geschiedkundige activiteiten in Herentals.

Ja, ik wil lid worden van Herentaldum.

Officiële wapenschild van Herentals gebaseerd op oudste stadszegel van de stad uit 1262.